Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientilor Skinmed Center - Divizia Shop Online

Această politică face referire la informaţii importante. Aşadar, vă încurajăm să acordaţi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie şi să vă asiguraţi că o înţelegeţi pe deplin. Nu ezitaţi să ne comunicaţi orice nelămuriri aţi avea cu privire la aceasta.Care este sfera de aplicare a acestei politici

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, raportată la Regulamentul General UE privind Protecția Datelor (GDPR) explică modul în care SKINMED CENTER- DIVIZIA SHOP ONLINE (cu sediul în Bucureşti, Calea Dudeşti nr. 188, ap. 119, sector 3, J40/7446/2014), denumită în continuare „Magazinul online”sau „noi”, în calitate de operator conform legislaţiei în materia protecţiei datelor personale, utilizează datele dumneavoastră personale. Aceasta oferă detalii privind modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale, scopul şi motivele pentru care le prelucrăm, precum și persoanele cărora le putem transmite. Această politică dezvăluie și drepturile dumneavoastră privind datele personale. Ea se aplică pentru toate datele dumneavoastră personale.Care sunt datele personale pe care le putem colecta

Noi colectăm și procesăm datele dumneavoastră personale care includ toate informațiile care vă identifică sau care pot fi folosite pentru a vă identifica. Astfel, colectăm:

 • Detalii personale - nume; prenume; adresă de domiciliu/reşedinţă; număr de telefon mobil/fix; adresă de email; 
 • Detalii de plată - numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră dacă altcineva va efectua plata unui produs achiziţionat în numele şi pentru dumneavoastră; 
 • Opinii despre noi sau produsele folosite și serviciile noastre - orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice;
 • Comunicare şi alte preferinţe personale - date referitoare la serviciile prestate de către Clinică și interacțiunea cu noi, cum ar fi: evidențe ale interacţiunilor dumneavoastră cu noi; detalii referitoare la istoricul serviciilor prestate de către noi către dumneavoastră.
  Nu colectăm date personale sensibile astfel cum acestea sunt definite de către GDPR.
  Nu colectăm şi nici nu prelucrăm datele personale ale minorilor sub 18 ani. Declaraţia cu privire la vârsta clienţilor noştri este pe proprie răspundere.Cum vom folosi datele dumneavoastră personale

Procesarea datelor dumneavoastră personale include modalitățile legale în care putem înregistra, organiza, structura, stoca, adapta sau modifica, prelua, consulta, utiliza, divulga prin transmitere sau chiar pune la dispoziție, restricționa, șterge sau distruge datele dumneavoastră personale.

Putem procesa datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 • Efectuarea şi administrarea unui cont valid pe platforma www.skinmedshop.ro;
 • Procesarea comenzii dumneavoastră; 
 • Pentru a vă putea da detalii despre comanda şi/sau produse;
 • Facturarea comenzii;
 • Expedierea produselor comandate;
 • Returnarea produselor conform politicii de returnare şi restituirea contravalorii produselor achiziţionate de la noi;
 • Comunicări de marketing – pentru a vă putea informa despre oferte generale sau tematice, despre produse pe care le-aţi achiziţionate sau similare cu acestea, pentru desfăşurarea activităţii de promovare către clienţi/potenţiali clienţi prin email sau sms; pentru aceasta am putea folosi date cu privire la ceea ce aţi achiziţionat sau produse pe care le-aţi vizualizat sau menţionat într-un wishlist. Însă întregul proces de creare a unui profil va respecta întrutotul drepturile şi libertăţile dumneavoastră iar deciziile nu vă vor afecta într-o măsură semnificativă;
 • Monitorizarea interacțiunilor dumneavoastră cu noi- întocmirea şi arhivarea formularului de feedback;
 • Gestiunea financiară - eliberarea facturilor către dumneavoastră; primirea plăţilor de la dumneavoastră inclusiv înregistrarea plăţilor efectuate de altă persoană în numele dumneavoastră; elaborarea de rapoarte financiare, emiterea situaţiilor financiare;
 • Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune;
 • Proceduri judiciare şi anchete guvernamentale - reprezentarea în faţa autorităţilor publice;
 • Administrarea şi protecţia platformei www.skinmedshop.ro.

În cazul în care vă vom prelucra datele în alte scopuri decât cele declarate, vă vom trimite o notă de informare înainte de a vă prelucra datele personale în respectivele scopuri astfel încât, atunci când prelucrarea respectivă este condiţionată de consimţământul dumneavoastră, să vi-l puteţi exprima în mod liber şi în mod expres pentru fiecare operaţiune de prelucrare.Care este baza noastră juridică pentru procesarea datelor dumneavoastră personale

Baza legală aplicabilă conform căreia procesăm datele dumneavoastră personale pentru scopurile specifice enumerate mai sus include următoarele:

 • Executarea contractului de prestări servicii (art. 6 alin. 1 lit. b teza I din GDPR) -dacă recurgem la procesare pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale în temeiul unui contract din cadrul căruia faceţi parte, s-ar putea să nu puteți contesta această procesare sau dacă alegeți să renunțați sau să vă opuneți procesării noastre, aceasta poate afecta capacitatea noastră de a îndeplini o obligație contractuală pe care v-o datorăm;
 • Respectarea legilor aplicabile (art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR) -în anumite circumstanțe, este posibil să fie necesar să procesăm datele dumneavoastră personale pentru a respecta o lege/reglementare relevantă. Dacă procesăm datele dumneavoastră personale pentru a ne îndeplini obligațiile legale, este probabil să nu vi se permită să vă opuneți cu privire la această activitate de procesare, dar de obicei, veți avea dreptul de a accesa sau de a revizui aceste informații, cu excepția cazului în care acestea ar împiedica executarea obligațiilor noastre legale;
 • Interesul nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR) - putem procesa datele dumneavoastră personale pe baza intereselor noastre legitime de a comunica și de a gestiona interacțiunile cu dumneavoastră în legătură cu produsele și serviciile noastre. Pe lângă celelalte drepturi descrise mai jos, aveți dreptul de a contesta procesarea datelor dumneavoastră personale. Puteți să vă formulați obiecțiile contactându-ne folosind informațiile din secțiunea "Cum să ne contactați" de mai jos;
 • Pe baza consimțământului dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR) - în unele cazuri, vă putem solicita consimțământul pentru a colecta și procesa datele dumneavoastră personale. Dacă alegeți să ne acordați consimțământul dumneavoastră, puteți să vi-l retrageți mai târziu (sau să optați pentru excluderea voluntară) contactându-ne folosind informațiile din secțiunea "Cum să ne contactați" de mai jos.  Vă rugăm să rețineți faptul că, dacă vă retrageți consimțământul, acest lucru nu va afecta nicio procesare a datelor personale care a avut loc deja. În cazul în care procesăm datele dumneavoastră personale pe baza unui consimțământ, vă vom oferi informații mai detaliate în momentul în care vom obținem consimțământul dumneavoastră.Cui și când vom divulga sau transmite datele dumneavoastră personale?

Vom transmite sau divulga datele dumneavoastră personale următoarelor entități:

 • Terțelor părți pe care le vom contracta în vederea desfășurării serviciilor în numele nostru pentru a efectua activități sau funcții legate de scopurile procesării datelor dumneavoastră personale descrise mai sus (prestatorii de servicii de cercetare de piaţă, prestator de servicii de IT, prestatorii de servicii de plată, prestatorii de servicii de curierat). Vom solicita ca aceste părți terțe care acționează în numele nostru să protejeze confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră personale pe care le transmitem acestora. Aceste terțe părți au convenit contractual asupra faptului că nu vor utiliza sau divulga datele dumneavoastră personale în alte scopuri decât cele necesare pentru a ne furniza serviciile, a efectua servicii în numele nostru sau pentru a respecta legile sau reglementările aplicabile; 
 • Proceduri judiciare. În situația în care între dumneavoastră și noi apar neînţelegeri pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră sensibile (de exemplu, stabilirea unui diagnostic si procedura aplicată) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.Cui şi în ce condiţii vom transfera datele dumneavoastră către o ţară terţă?

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

Dacă va fi necesar să transferăm datele dumneavoastră către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom transmite în prealabil o notă de informare cu privire la aceasta.Cum vă protejăm datele personale?

Utilizăm garanții administrative, tehnice și fizice de standard profesional pentru a vă proteja datele personale împotriva pierderii, furtului, utilizării incorecte, accesului neautorizat, modificării, divulgării și distrugerii. Fiecare client are un cont protejat cu o parola. Platforma www.skinmedshop.ro este pe un server securizat cu certificate SSL valid instalat. Permitem accesul la datele dumneavoastră personale doar acelor angajați și terțe părți care acționează în numele nostru și care justifică un interes legitim pentru un astfel de acces. Vom transfera datele dumneavoastră personale către terțe părți care acționează în numele nostru, în cazul în care am primit asigurări în scris că datele dumneavoastră personale vor fi protejate în conformitate cu politica noastră de prelucrare a datelor.Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe platforma www.skinmedshop.ro atât timp cât aveţi un cont însă în acord cu prevederile şi condiţiile impuse de legislaţia cadru. Astfel:

 • Datele prelucrate în scopuri contabile (cele privind facturarea şi plăţile), vor fi stocate, conform legislaţiei contabilităţii, pe o perioadă de 10 ani;
 • Datele prelucrate în scop de marketing vor fi prelucrate pentru o perioadă de 3 ani.Care sunt drepturile dumneavoastră?

Aveți dreptul să consultați și să obțineți o copie a datelor dumneavoastră personale, inclusiv o copie electronică pe care o avem, precum și să ne solicitați să facem modificări în cazul datelor personale inexacte sau incomplete de care dispunem cu referire la dumneavoastră. De asemenea, puteți solicita ca noi să ștergem datele dumneavoastră atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care ni le-ați furnizat, să restricționăm modul în care vă procesăm datele personale în anumite scopuri limitate în cazul în care nu este posibilă ștergerea datelor, sau să vă opuneți procesării datelor personale. În anumite situații, puteți solicita portarea datelor dumneavoastră către o terță parte aleasă de dumneavoastră. 

De asemenea, în situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați conform indicațiilor din secțiunea "Cum să ne contactați" de mai jos. 

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată cu maximă seriozitate şi vi se va transmite un răspuns în termenul legal de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării, conform prevederilor GDPR.Ce se întâmplă dacă revizuim această politică de prelucrare a datelor personale?

Există posibilitatea ca noi să modificăm prezenta politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a reflecta modificările intervenite în legislaţie, în practicile şi procedurile interne de prelucrare a datelor cu carater personal, în caracteristicile website-ului sau în progresele tehnologice realizate în ultima perioadă de timp. Aceste modificări vor putea fi vizualizate în cuprinsul politicii actualizate pe platforma www.skinmedshop.ro.Cum ne puteți contacta dacă aveți întrebări sau nelămuriri?

Dacă aveţi orice comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la orice informaţii din această politică sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos. Întreaga noastră echipă va depune toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că vă răspundem cât mai rapid şi complet.

Datele noastre de contact:

Adresă sediu social: Bucureşti, sectorul 3, Calea DUDEŞTI nr. 188, cam.2, Bloc B, Etaj 15, Ap. 119

Adresă punct de lucru: Bucureşti Piaţa Alba Iulia nr. 2, bl. I1, Tronson 1, sector 3

Adresă de email: office@skinmed.roCe soluții aveți la dispoziție?

Pentru mai multe informații despre drepturile dumneavoastră privind confidențialitatea și protecția datelor sau în cazul în care nu puteți rezolva o problemă direct cu noi și doriți să faceți o plângere, vă rugăm să contactați autoritatea de protecție a datelor specifică țării (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bucureşti, Bdul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, cod poştal 010336, România, Telefon: +40 31 805 9211)Ce semnifică termenii utilizați în cuprinsul prezentei politici?

 • Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 • Categorii speciale de date cu caracter personal – date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă, convingerile filozofice ori apartenența la sindicate, viața sexuală ori orientarea sexuală, datele privind condamnările penale, date genetice, date biometrice, date privind sănătatea;
 • Consimțământ – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 • Date cu caracter personal –orice informații în legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă. Va fi considerată identificabilă acea persoană fizică ce va putea fi identificată în mod direct ori indirect, în special prin utilizarea unui element de identificare, cum ar fi, spre exemplu, un identificator online; O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon. Categoriile de date cu caracter personal despre dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.
 • Operator de date cu caracter personal – persoană fizică sau juridică, precum și orice autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur ori împreună cu altele stabilește scopurile și mijloacele de prelucrarea a datelor cu caracter personal;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate în legătură cu datele cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizatecum ar fi, spre exemplu, colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • Persoană împuternicită – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • Persoana vizată – persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operator ori de persoana împuternicită de operator.