Acord pentru prelucrare date personale de către SKINMED® CLINIC și SKINMED® CENTER

Data intrării în vigoare: 25 mai 2018

Această notă conţine informaţii importante. Aşadar, vă încurajăm să acordaţi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie şi să vă asiguraţi că o înţelegeţi pe deplin. Nu ezitaţi să ne comunicaţi orice nelămuriri aţi avea.

Care este sfera de aplicare a acestui aviz de confidențialitate?

Avizul de confidențialitate din Regulamentul General UE privind Protecția Datelor (GDPR) explică modul în care SKINMED® CLINIC și SKINMED® CENTER (cu sediul în București, sector 3, Calea Dudești nr. 188 şi punctul de lucru în București, sector 3, Piața Alba Iulia Nr. 2, Tronson I, Bl. I1– „Clinica” – utilizează datele dumneavoastră personale și poate include datele personale ale unor terțe persoane atunci când ne furnizați datele personale ale acestora. Acesta oferă detalii privind modul în care colectăm datele dumneavoastră personale, motivele pentru care le colectăm și persoanele cărora le putem transmite. Acest aviz de confidențialitate dezvăluie și drepturile dumneavoastră privind datele personale. El se aplică pentru toate datele dumneavoastră, inclusiv date personale stocate electronic sau în variantă tipărită.

Care sunt datele personale pe care le putem colecta?

Clinica colectează și procesează datele dumneavoastră personale care pot proveni direct de la dumneavoastră sau de la persoane împuternicite de dumneavoastră a ne furniza aceste date. Datele personale includ toate informațiile care vă identifică sau care pot fi folosite pentru a vă identifica.

În plus, putem obține date personale despre dumneavoastră din surse aflate la dispoziția publicului și de la terțe părți, date care pot include următoarele categorii de informații cu caracter personal:

 • Detalii personale – nume, prenume, sex, vârstă, înregistrări video (în spaţiile comune avem instalate camere CCTV de supraveghere video – acestea sunt indicate prin semne la vedere); adresă orientativă de domiciliu/reşedinţă, număr de telefon mobil/fix, adresă de e-mail, semnătură, cod numeric personal (doar pentru analize speciale – biopsie, analize medicale);
 • Detalii de plată (numărul contului bancar sau al cardului bancar/cod IBAN, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră dacă altcineva a efectuat plata unui serviciu în numele şi pentru dumneavoastră);
 • Date despre starea de sănătate (simptome, boli anterioare, medicamente administrate în trecut, grupă sangvină, serviciile pe care le accesaţi la Clinică; rezultatele analizelor pe care vi le efectuăm; tratamentul pe care vi-l prescriem, recomandăm sau administrăm; medicul pe care l-aţi accesat, recomandări medicale, date despre istoricul medical al familiei dumneavoastră, date biometrice, alte informaţii pe care ni le oferiţi cu privire la membrii familie dumneavoastră);
 • Opinii despre noi sau produsele folosite și serviciile noastre (orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice;
 • Comunicare şi alte preferinţe personale (date referitoare la serviciile prestate de către Clinică și interacțiunea cu noi, cum ar fi: evidențe ale interacţiunilor dumneavoastră cu noi; detalii referitoare la istoricul serviciilor prestate de către noi către dumneavoastră.)

Cum vom folosi datele dumneavoastră personale?

Procesarea datelor dumneavoastră personale include modalitățile în care putem înregistra, organiza, structura, stoca, adapta sau modifica, prelua, consulta, utiliza, divulga prin transmitere sau chiar pune la dispoziție, restricționa, șterge sau distruge datele dumneavoastră personale.

Putem procesa datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 • Prestarea de servicii medicale către dumneavoastră (prestarea şi înregistrarea serviciilor medicale prestate, comunicarea rezultatelor investigaţiilor efectuate în cadrul Clinicii sau prin intermediul terţilor cu care Clinica are contract de prestări servicii, comunicarea informațiilor privind siguranța produsului folosit în cadrul procedurii aplicate, primirea şi raportarea evenimentelor adverse);
 • Comunicări de marketing (pentru a desfășura programe de promovare (de exemplu – programe de reduceri, pentru a vă determina eligibilitatea pentru anumite produse, servicii sau programe, comunicări despre produse);
 • Monitorizarea interacțiunilor dumneavoastră (online și offline) cu noi;
 • Gestiunea financiară (eliberarea bonurilor, a facturilor şi a chitanţelor către dumneavoastră, primirea plăţilor de la dumneavoastră inclusiv înregistrarea plăţilor efectuate de altă persoană în numele dumneavoastră; recuperarea debitelor de la dumneavoastră (inclusiv prin intermediul companiilor specializate în recuperarea de creanţe – detalii mai jos, la secţiunea referitoare la transmiterea datelor cu privire la dumneavoastră), transmiterea de notificări şi chemarea în judecată în cazul debitelor nerecuperate pe cale amiabilă, elaborarea de rapoarte financiare, emiterea situaţiilor financiare);
 • Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune);
 • Proceduri judiciare şi anchete guvernamentale (de exemplu, temeiul mandatelor, citaţiile şi ordinele judecătoreşti);
 • Administrarea website-ului;

Pentru orice alte scopuri în cazul în care suntem obligați să vă notificăm și să vă cerem consimțământul, inclusiv acele scopuri impuse de legea locală, vă vom cere consimțământul înainte de a vă prelucra datele personale în respectivele scopuri.

Care este baza noastră juridică pentru procesarea datelor dumneavoastră personale?

Baza legală aplicabilă conform căreia procesăm datele dumneavoastră personale pentru scopurile specifice enumerate mai sus include următoarele:

 • Respectarea legilor aplicabile sau executarea contractului de prestări servicii medicale: În anumite circumstanțe, este posibil să fie necesar să procesăm datele dumneavoastră personale pentru a respecta o lege/reglementare relevantă sau pentru a ne îndeplini obligațiile care reies din contractul aferent dumneavoastră. Dacă procesăm datele dumneavoastră personale pentru a ne îndeplini obligațiile legale, este probabil să nu vi se permită să vă opuneți cu privire la această activitate de procesare, dar, de obicei, veți avea dreptul de a accesa sau de a revizui aceste informații, cu excepția cazului în care acestea ar împiedica executarea obligațiilor noastre legale. Dacă recurgem la procesare pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale în temeiul unui contract din cadrul căruia faceţi parte, s-ar putea să nu puteți contesta această procesare sau dacă alegeți să renunțați sau să vă opuneți procesării noastre, aceasta poate afecta capacitatea noastră de a îndeplini o obligație contractuală pe care v-o datorăm.
 • Interesul nostru legitim: Putem procesa datele dumneavoastră personale pe baza intereselor noastre legitime de a comunica și de a gestiona interacțiunile cu dumneavoastră în legătură cu produsele și serviciile. Pe lângă celelalte drepturi descrise mai jos, aveți dreptul de a contesta procesarea datelor dumneavoastră personale. Puteți să vă formulați obiecțiile contactându-ne folosind informațiile din secțiunea “Cum să ne contactați” de mai jos.
 • Pe baza consimțământului dumneavoastră: În unele cazuri, vă putem solicita consimțământul pentru a colecta și procesa datele dumneavoastră personale. Dacă alegeți să ne acordați consimțământul dumneavoastră, puteți să vi-l retrageți mai târziu (sau să optați pentru excluderea voluntară) contactându-ne folosind informațiile din secțiunea “Cum să ne contactați” de mai jos. Vă rugăm să rețineți faptul că, dacă vă retrageți consimțământul, acest lucru nu va afecta nicio procesare a datelor personale care a avut loc deja. În cazul în care procesăm datele dumneavoastră personale pe baza unui consimțământ, vă vom oferi informații mai detaliate în momentul în care vom obține consimțământul dumneavoastră.

Cui și când vom divulga sau transmite datele dumneavoastră personale?

Vom transmite sau divulga datele dumneavoastră personale următoarelor entități:

 • Terțelor părți pe care le vom contracta în vederea desfășurării serviciilor în numele nostru pentru a efectua activități sau funcții legate de scopurile procesării datelor dumneavoastră personale descrise mai sus. Vom solicita ca aceste părți terțe – care acționează în numele nostru – să protejeze confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră personale pe care le transmitem acestora. Aceste terțe părți au convenit contractual asupra faptului că nu vor utiliza sau divulga datele dumneavoastră personale în alte scopuri decât cele necesare pentru a ne furniza serviciile, a efectua servicii în numele nostru sau pentru a respecta legile sau reglementările aplicabile.
 • Potențialilor cumpărători terți. Dacă decidem să ne reorganizăm sau să cesionăm o afacere prin vânzare, fuziune sau achiziție, putem transmite datele personale cumpărătorilor actuali sau potențiali. Vom solicita ca respectivii cumpărători să vă folosească datele personale în conformitate cu acest aviz de confidențialitate.
 • Proceduri judiciare. În situația în care între dumneavoastră și noi apar neînţelegeri pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră sensibile (de exemplu, stabilirea unui diagnostic și procedura aplicată) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.
 • Medici colaboratori/asistenți medicali şi alţi furnizori de servicii medicale – aceştia au obligaţia să păstreze confidenţialitatea datelor dumneavoastră atât prin prisma Legii pacientului, cât şi prin prisma GDPR.

Cui şi în ce condiţii vom transfera datele dumneavoastră către o ţară terţă?

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

Dacă va fi necesar să transferăm datele dumneavoastră către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom transmite în prealabil o notă de informare cu privire la aceasta.

Pentru cazuri expres stabilite, în vederea interpretării unor analize specializate, la solicitarea expresă a pacienţilor noștri, punem aceste analize la dispoziţia unui medic specializat care se află pe teritoriul SUA. Analizele nu poartă nicio dată personală de-a pacientului astfel că este imposibil ca interpretarea analizelor să poată conduce la identificarea persoanei căreia îi aparţin. Punerea la dispoziţia medicului a analizelor spre interpretare se face printr-un sistem foarte bine protejat astfel încât nicio persoană neautorizată nu poate lua cunoştinţă despre acestea şi nici nu poate intra în posesia acestora. Medicul aflat pe teritoriul SUA nu stochează, prelucrează sau operează în niciun fel analizele pacienţilor noştri şi niciun fel de dată personală a acestora.

Cum vă protejăm datele personale?

Utilizăm garanții administrative, tehnice și fizice de standard profesional pentru a vă proteja datele personale împotriva pierderii, furtului, utilizării incorecte, accesului neautorizat, modificării, divulgării și distrugerii. Permitem accesul la datele dumneavoastră personale doar acelor angajați și terțe părți care acționează în numele nostru și care justifică un interes legitim pentru un astfel de acces. Vom transfera datele dumneavoastră personale către terțe părți care acționează în numele nostru, în cazul în care am primit asigurări în scris că datele dumneavoastră personale vor fi protejate în conformitate cu acest aviz de confidențialitate și cu politicile și procedurile noastre de confidențialitate.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?

Datele personale vor fi păstrate pe durata colaborării dumneavoastră cu noi. Vom stoca și păstra datele personale pe care le colectăm în conformitate cu politica noastră de păstrare a înregistrărilor corporative, după care acestea vor fi arhivate sau șterse. Un program detaliat al practicilor noastre de păstrare a datelor este disponibil pe pagina www.skinmed.ro. Vă rugăm să rețineți faptul că anumite informații ar putea fi păstrate pentru perioade mai îndelungate de timp dacă avem obligații continue față de dumneavoastră sau dacă legea locală o cere.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Aveți dreptul să consultați și să obțineți o copie a datelor dumneavoastră personale, inclusiv o copie electronică pe care o avem, precum și să ne solicitați să facem modificări în cazul datelor personale inexacte sau incomplete de care dispunem cu referire la dumneavoastră. De asemenea, puteți solicita ca noi să ștergem datele dumneavoastră atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care ni le-ați furnizat, să restricționăm modul în care vă procesăm datele personale în anumite scopuri limitate în cazul în care nu este posibilă ștergerea datelor, sau să vă opuneți procesării datelor personale. În anumite situații, puteți solicita portarea datelor dumneavoastră către o terță parte aleasă de dumneavoastră.

De asemenea, în situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați conform indicațiilor din secțiunea “Cum să ne contactați” de mai jos.

Ce se întâmplă dacă revizuim acest aviz de confidențialitate?

Din când în când, putem modifica acest aviz de confidențialitate ca să reflecte modificările aduse obligațiilor noastre legale sau modurile în care procesăm datele dumneavoastră. Vă vom comunica orice modificare semnificativă adusă acestui aviz de confidențialitate și aceasta va intra în vigoare atunci când va fi comunicată.

Inexistența unui proces decizional automatizat

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră presupune şi faptul că, în calitate de utilizator al serviciilor noastre, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă. În cazul în care vom decide să creăm un astfel de profil, vă vom solicita să vă exprimaţi consimţământul în mod explicit.

Cum ne puteți contacta dacă aveți întrebări sau nelămuriri?

Dacă aveţi orice comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la orice informaţii din această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi oricând responsabilul nostru cu protecţia datelor. În funcție de preferințele dumneavoastră, ne puteți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos.

Întreaga noastră echipă va depune toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că vă răspundem cât mai rapid şi complet.

Datele noastre de contact:

Adresă sediu social: Bucureşti, sectorul 3, Calea Dudeşti nr. 188, cam. 2, bloc B, etaj 15, ap. 119;

Adresă punct de lucru: Piața Alba Iulia Nr. 2, Tronson I, Bl. I1, Sector 3, București

Număr de telefon: 0786.356.361 (disponibil între orele 09.00-17.00, luni – vineri);

Adresă de e-mail: office@skin-med.ro;

Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor (aceasta este persoana pe care trebuie să o contactaţi în legătură cu orice probleme referitoare la protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal);

Prenume/nume: Corina Popa;

Adresă corespondență: Piața Alba Iulia Nr. 2, Tronson I, Bl. I1, Sector 3, București

Adresă de e-mail: dpo@skin-med.ro;

Ce soluții aveți la dispoziție?

Pentru mai multe informații despre drepturile dumneavoastră privind confidențialitatea și protecția datelor sau în cazul în care nu puteți rezolva o problemă direct cu noi și doriți să faceți o plângere, vă rugăm să contactați autoritatea de protecție a datelor specifică țării (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bucureşti, Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, cod poştal 010336, România, telefon: +40 31 805 9211)

Acest website folosește cookies-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. În ceea ce numim “web 2.0”, “cookies”-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse (măsuri, alte detalii etc.) în coșul de cumpărături (și memorarea acestor opțiuni) – generându-se astfel flexibilitatea “coșului de cumpărături” (accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului “înainte’’ și “înapoi’’). Cookies-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută;
Îmbunătățesc eficienta publicității online.

CE ESTE UN “COOKIE”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookies-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).
Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookies-ului. Mai mult, durata de existentă a unui cookie este determinata; tehnic, doar web-serverul care a trimis cookies-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv.
Cookies-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

EXISTĂ 2 CATEGORII MARI DE COOKIE-URI:

Cookies-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookies-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de web-mail sau pe rețele de socializare).
Cookies-uri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookies-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de “third party cookies“(cookies-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

CARE SUNT AVANTAJELE COOKIE-URILOR?

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookies-urile asigură userilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: exemplu – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

CARE ESTE DURATA DE VIAȚĂ A UNUI COOKIE?

Cookies-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookies-uri sunt folosite exclusive pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată de utilizatorul a părăsit website-ul și unele cookies-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (“cookies-uri permanente“). Cu toate aceste, cookies-urile pot fi șterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setărilor browserului.

CE SUNT COOKIE-URILE PLASATE DE TERȚI?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/ furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookies-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

CUM SUNT FOLOSITE COOKIE-URILE DE CĂTRE ACEST SITE

O vizită pe acest site poate plasa cookies-uri în scopuri de:

 • cookies-uri de performanță a site-ului;
 • cookies-uri de analiză a vizitatorilor;
 • cookies-uri pentru geotargetting.
  Aceste cookies-uri pot proveni de la următorii terți: (Google, Facebook).

COOKIE-URI DE PERFORMANȚĂ

Acest tip de cookie retine preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

COOKIE-URI PENTRU ANALIZA VIZITATORILOR

De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browserul ne va spune daca aveți acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac. Atât timp cât nu sunteți înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă sunteți înregistrat, putem ști, de asemenea, detaliile pe care ni le-ați furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidențialității și prevederilor din Termeni și Condiții, Politica de confidențialitate, precum și prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

COOKIE-URI PENTRU GEOTARGETTING

Aceste cookies-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci când sunteți pe pagina noastră în limba română sau în altă limbă primiți aceeași reclamă.
Cookies-uri pentru înregistrare. Atunci când vă înregistrați pe acest site, generăm un cookie care ne anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookies-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite să asociem orice comentariu pe care îl postați pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Dacă nu ați selectat “păstrează-mă înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când veți închide browserul sau calculatorul.

ALTE COOKIE-URI ALE TERȚELOR PĂRȚI

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookies-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații, sau pentru a customiza o aplicație. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookies-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookies-urile deținute de acest site. De exemplu, când distribuiți un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe acest site, acea rețea sociala va înregistra activitatea dvs.

CE TIP DE INFORMAȚII SUNT STOCATE ȘI ACCESATE PRIN INTERMEDIUL COOKIES-URILE?

Cookies-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Web-serverul va recunoaște browserul până când cookies-ul expiră sau este șters.
Cookies-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet (ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui user logat în contul de web-mail; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături).

DE CE SUNT COOKIES-URILE IMPORTANTE PENTRU INTERNET?

Cookies-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookies-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookies-urilor nu înseamnă ca nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs. evidențiate prin comportamentul de navigare.

EXEMPLE DE ÎNTREBUINȚĂRI IMPORTANTE ALE COOKIES-URILOR (CARE NU NECESITĂ AUTENTIFICAREA UNUI UTILIZATOR PRIN INTERMEDIUL UNUI CONT):

Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel.
Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă (ex: afișarea rezultatelor căutărilor în limba română).
Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).
Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.
Măsurarea, optimizare și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc.). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

SECURITATE ȘI PROBLEME LEGATE DE CONFIDENȚIALITATE

Cookies-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookies-urile pot fi, totuși, folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site, cât și pe mai multe alte site-uri, cookies-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și, în mod constant, marchează cookies-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware. În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookies-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookies-uri

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookies-urile. Pentru că, prin intermediul lor, se transmit, în mod constant, în ambele sensuri, informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmplă dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptata (ex: o rețea WiFi nesecurizată).
Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookies-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

SFATURI PENTRU O NAVIGARE SIGURĂ ȘI RESPONSABILĂ, BAZATĂ PE COOKIES.

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookies-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookies-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite si utilizate printre care Youtube, G-mail, Yahoo și altele.

Iată câteva sfaturi care va pot asigura că navigați fără griji, însă cu ajutorul cookies-urilor:
Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookies-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookies-urilor.
Dacă nu vă deranjează cookies-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookies-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.

Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware.
Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos. Asigurați-vă că aveți browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.
Cookies-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

CUM POT OPRI COOKIES-URILE?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookies-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookies-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online. Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookies-uri sa nu mai fie acceptate sau poți seta browserul sa accepte cookies-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu ești înregistrat folosind cookies-urile, nu vei putea lăsa comentarii.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc, de regula, în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului tău.
Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.
Cookie settings in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/196955
Cookie settings in Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Cookie settings in Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=ro&answer=95647
Cookie settings in Safari
http://support.apple.com/kb/PH5042
Pentru setările cookies-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul:
http://www.youronlinechoices.com/ro/

LINKURI UTILE

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookies-uri si la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:
Microsoft Cookies guide
http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
All About Cookies
http://www.allaboutcookies.org/

Aveți la dispoziție următorul site pentru a oferi mai multe informații privind confidențialitatea legată de publicitatea online:
http://www.youronlinechoices.com/ro/

Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidențialitate, puteți accesa și următoarele linkuri:
www.youronlinechoices.eu/ro
http://www.iabeurope.eu/cookies-faq/internet-cookies—increasing-and-enhancing-yourinternet-surfing-experience/what-are-cookies-how-do-they-work—cookies-faq.aspx

Cookie Google Analytics:

Google Analytics este un instrument simplu, ușor de utilizat, care ajută proprietarii site-urilor să măsoare modul în care utilizatorii interacționează cu conținutul site-ului web. Întrucât un utilizator navighează între pagini web, Google Analytics oferă etichetelor (bibliotecilor) JavaScript de proprietari de site-uri pentru a înregistra informații despre pagina pe care un utilizator le-a văzut, de exemplu, adresa URL a paginii. Bibliotecile JavaScript Google Analytics utilizează cookies-urile HTTP (este o bucată mică de date trimise de pe un site web și stocată pe computerul utilizatorului de către browserul utilizatorului în timp ce utilizatorul navighează). Cookies-urile au fost proiectate să fie un mecanism sigur pentru ca site-urile web să-și amintească informațiile de stat sau pentru a înregistra activitatea de navigare a utilizatorului) pentru a “aminti” ce a făcut un utilizator pe paginile anterioare / interacțiuni cu site-ul Web.

Informațiile generate de cookie despre utilizarea acestui site (inclusiv adresa dvs. IP) sunt transmise și stocate pe un server Google

Google Analytics acceptă două biblioteci JavaScript (etichete) pentru măsurarea site-ului web:

utilizarea cookies-urilor analytics.js

Biblioteca JavaScript analytics.js face parte din Universal Analytics și utilizează module cookie primare pentru:

– distinge utilizatorii unici;

– accelerează rata solicitării.

Atunci când se utilizează fragmentul JavaScript recomandat, analytics.js stabilește modulele cookie pe cel mai înalt nivel de domeniu. De exemplu, dacă adresa site-ului dvs. Web este blog.example.co.uk, analytics.js va seta domeniul cookie la .example.co.uk. Setarea cookies-urilor pe cel mai înalt nivel al domeniului permite utilizatorilor să fie urmăriți între subdomenii fără nicio altă configurație.

utilizarea cookie-urilor ga.js

Baza de date ga.js JavaScript utilizează module cookie primare pentru a:

– determina ce domeniu să măsurați;

– distinge utilizatorii unici;

– accelera rata solicitării;

– reține numărul și ora vizitelor anterioare;

– aminti informațiile sursei de trafic;

– determina începutul și sfârșitul unei sesiuni;

– aminti valoarea variabilelor personalizate la nivel de vizitator.

În mod implicit, această bibliotecă stabilește module cookie pe domeniul specificat în proprietatea browserului document.host și stabilește calea cookie la nivelul rădăcină.